เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ข่าวปลอม! ครูบ้านสันกอง จ.เชียงราย เสียชีวิต เพราะ วัคซีนซิโนแวค

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ข่าวปลอม! ครูบ้านสันกอง จ.เชียงราย เสียชีวิต เพราะ วัคซีนซิโนแวค

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย จากกรณีข่าวที่ว่า มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากได้รับ วัคซีนซิโนแวค โดยเป็น ครูบ้านสันกอง จาก จ.เชียงราย นั้น จากการตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นข่าวปลอม ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ครูบ้านสันกอง จ.เชียงราย เสียชีวิตหลังจากฉีด วัคซีนซิโนแวค ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพและข้อมูลว่า รัฐบาลนำยาพิษมาฉีดให้ประชาชน ครูบ้านสันกรอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ฉีดวัคซีนซิโนแวค แล้วหัวใจล้มเหลว เสียชีวิตนั้น

ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว ได้รับคำชี้แจงว่า การเสียชีวิตของครูรายดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากผู้เสียชีวิตยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่อย่างใด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตทางญาติได้แจ้งผลชันสูตรระบุว่าเกิดจากหัวใจโต ทำให้หัวใจวายเฉียบพลัน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th หรือโทร. 1422 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ครูรายดังกล่าวเสียชีวิตจากหัวใจโต ทำให้หัวใจวายเฉียบพลัน ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากผู้เสียชีวิตยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่อย่างใด

ศบค. ทำการประกาศ ระงับในการส่วนของการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบ หมอพร้อม ในทุกกลุ่มประชาชน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. เป็นต้นไป

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.) ได้ประกาศถึงการระงับการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบ หมอพร้อม สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

‘อนุพงษ์’ สั่งห้ามท้องถิ่น ซื้อวัคซีน ย้ำต้องผ่าน ศบค.

อนุพงษ์ เผ่าจินดา เผยห้ามท้องถิ่น ซื้อวัคซีน ต้องผ่าน ศบค. ก่อน ชี้ป้องกันการสับสน และความเหลื่อมล้ำกับ อบจ.เล็กๆ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ของสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ถึงกรณีการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ติดล็อกคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่วินิจฉัยว่าระยะแรกเท่านั้นที่รัฐจะเป็นผู้ซื้อ อปท.และ ภาคเอกชนไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อโดยตรงได้

โดย พล.อ.อนุพงษ์ ระบุว่า ตามกฎหมาย อปท.ทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พัทยา กทม.สามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซีนทีต้องการได้ โดยสามารถดำเนินการได้เอง

แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าการดำเนินการทำไม่ได้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งตรงไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ตามกฎหมาย สถ.จะต้องแจ้งไปยัง อปท.แล้วจึงจะแจ้งมหาดไทยทราบ โดยสรุปได้แจ้งไปยัง อปท.ให้ยุติการดำเนินการ จึงยังไม่มี อปท.จัดซื้อ เพราะข้อแนะนำดังกล่าว มาถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่าในระยะแรกเท่านั้น ที่บอกว่าไม่สามารถให้ภาคเอกชนและ อปท.ดำเนินการจัดซื้อ แต่ถ้าพ้นระยะแรกเมื่อไหร่ก็สามารถกระทำได้ตามอำนาจหน้าที่ คงไม่ต้องไปถามผู้ตรวจการแผ่นดินอีก

อย่างไรก็ตาม อปท. 7 พันกว่าแห่งส่วน อบจ. 76 แห่ง จัดซื้อวัคซีนได้ มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ เมื่อมีโรคติดต่ออันตราย ให้ อปท.สนับสนุนการระงับการแพร่ระบาดได้ โดยสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการควบคุมโรคติดต่อ จะต้องประสานในทางปฏิบัติและด้านนโยบาย ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจขณะนี้คือกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

“เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ถ้าจะต้องมีการหารือก็ต้องได้ข้อยุติจาก ศบค. เพราะถ้ามีการจ่ายวัคซีนของรัฐผ่าน ศบค. และ อปท.ซื้อเองอีก ใน อบจ.บางที่ก็อาจจะได้วัคซีนมากเกินไป จะเกิดความเหลื่อมล้ำกับ อบจ.เล็ก ๆ ดังนั้น ดูจากกฎหมายและสถานการณ์ อย่างไรก็ต้องให้ ศบค.พิจารณาว่าผ่านระยะแรกไปหรือยังว่าจะให้เอกชนและ อปท.มาสนับสนุนฝ่ายรัฐ และถ้าเอกชนและ อปท.จะซื้อก็ต้องให้รัฐซื้อให้ เพราะเป็นวัคซีนฉุกเฉิน” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว

โดยได้แนะนำให้ทำการแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนผ่านช่องทางต่าง ๆได้แก่ ซึ่งสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ที่อยู่ในข่ายโรคประจำตัว 7 โรค ที่ได้ทำการนัดหมายไปแล้วก่อนหน้านั้น สามารถไปรับวัคซีนได้ตามกำหนดการเดิม ทั้งนี้แล้ว การดำเนินการนี้จะเป็นเฉพาะในส่วนของการลงทะเบียนเท่านั้น โดยตัวระบบนั้นยังจะใช้งานได้บนระบบการแสดงผลข้อมูลหลังการฉีด, การแจ้งนัดหมายเพื่อรับการฉีดครั้งที่ 2 และการเป็นหลักฐานในการฉีดอีกด้วย เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย