ครม. ยืดเวลาปล่อยกู้ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วย SMEs – อาชีพอิสระ

ครม. ยืดเวลาปล่อยกู้ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วย SMEs – อาชีพอิสระ

วันที่ 14 ม.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทบทวนมติ ครม. เกี่ยวกับมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 และมาตรการช่วยเหลือ SMEs – อาชีพอิสระ โดยอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาการขอและพิจารณา สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ปีนี้ รายละเอียดดังนี้

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย) ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยยังคงเหลือวงเงินภายใต้โครงการ อีก 2,142 ล้านบาท

โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 20,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำ ทางธนาคารออมสินยังเหลือวงเงิน 2,990 ล้านบาท

ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ทาง ธ.ก.ส. ยังมีวงเงินคงเหลืออีก 11,375 ล้านบาท

ให้ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งรวม 2 ธนาคาร มีวงเงินคงเหลือทั้งสิ้น 14,365 ล้านบาท

โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของธนาคารออมสิน จำนวน 5,000 ล้านบาท ให้จัดสรรวงเงินที่เหลือ 2,987 ล้านบาท ให้ธนาคารออมสินไปดำเนินโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ และรวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ

โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ของธนาคารออมสิน : ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 วงเงินดำเนินโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก จำนวน 10,000 ล้านบาท ยังคงมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 7,425 ล้านบาท หากรวมวงเงินจากโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ฯ ธนาคารออมสินที่เหลือ 2,987 ล้านบาท จะมีวงเงินในการปล่อยสินเชื่อในโครงการนี้ รวมทั้งสิ้น 10,412 ล้านบาท

ทั้งนี้ การขยายมาตรการสินเชื่อในโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบรายย่อย ผู้ประกอบการอิสระ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความไม่แน่นอน

ผู้ประกันตนประกันสังคม ตามมาตรา 33 คืออะไร ทำไมไม่ได้เงินเยียวยา 3,500 บาท

ข่าวแจกเงิน – จากกรณีมีความคืบหน้าโครงการเราชนะ มาตรการเยียวยาพิษเศรษฐกิจโควิด โดยเบื้องต้นรัฐบาลกำหนดวงเงินแจกเงิน 3,500 บาท 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บาท ที่น่าเศร้าคือ ในการสัมภาษณ์รายละเอียดเพิ่มเติมของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านรายการ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า หนึ่งในอาชีพที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาไทยชนะคือ เจ้าหน้าที่รัฐ และ ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คืออะไร

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือแรงงานตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีที่มีนายจ้าง, อยู่ในระบบบริษัท มีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน ในจำนวน 5% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 750 บาท  โดยฝ่ายนายจ้างจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง ผู้ประกันตนจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง (คิดง่าย ๆ ฝ่ายละ 750 บาท)

ที่คาดว่าไม่ได้การเยียวยาในส่วนนี้เพราะ ก่อนหน้านี้มติคณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการเยียวยาออกมาแล้ว ประกอบด้วย

จะเห็นว่าในส่วนของผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบ รัฐได้ช่วยแบ่งเบาภาระส่วนการส่งเงินจ่ายประกันสังคม และหากเกิดว่างงานจากโควิดก็สามารถขอรับสิทธิ์เงินชดเชยที่เราควรได้จากประกันสังคมได้ด้วย

แจ้งความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และเริ่มให้ใช้สอยเงิน 3,500 บาท ผ่าน แอปพลิเคชั่นเป๋าตังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ทึ่ผ่านมา

ล่าสุดวันนี้ 14 มกราคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของกำหนดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้ว ที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก เพราะถ้าได้รับสิทธิ์แล้วไม่มีการใช้จ่ายเงินภายใน 14 วันจะต้องถูกตัดสิทธิ์ และสิทธิดังกล่าวจะถูกรวมไปในลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่

สำหรับคนละครึ่งรอบใหม่ ลงทะเบียนรอบเก็บตก เบื้องต้นจะมี 1 ล้านสิทธิ์ มาจาก 5 แสนสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 1 และ อีก 5 แสนสิทธิ์ จากคนละครึ่งเฟส 2

ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ เมื่อไหร่ ตามกำหนดการที่กระทรวงการคลังวางไว้ เมื่อที่ประชุม ครม. เห็นชอบวันที่ 19 มกราคม 2564 ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเลยในวันที่ 20 มกราคม 2564 และสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ 3,500 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นต้นไปผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า